06:14
A+ A- Print Email
พอดีวันนี้ KingSMEs ได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์โดยตรงของคนทำธุรกิจส่วนตัวทั้งหลาย หลายคนทำแล้วรุ่งบ้าง หลายคนทำแล้วเจ๊งบ้าง ขาดทุนจนแทบหมดตัว พร้อมกับช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเจ๊ง

จึงพากันสรุปมาได้ 4 สาเหตุที่สำคัญ ที่มักทำให้คนทำธุรกิจส่วนตัวเจ๊ง โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากนิสัยส่วนตัวของคนทำธุรกิจเอง ซึ้งสาเหตุเหล่านี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ จึงอยากมาเขียนเตือนเพื่อน ๆ กันครับ

สาเหตุสำคัญ ที่มักทำให้ธุรกิจเจ๊ง

1. สบายแล้วลืมตัว

ตอนเริ่มต้นธุรกิจแรก ๆ ก็ขยันขันแข็ง ทุ่มเท หนักเอาเบาสู้ แต่เมื่อธุรกิจไปได้สวย มีกำไร ร่ำรวย ก็ทิ้งการทิ้งงานให้ลูกน้องเป็นคนทำหมด ซึ้งลูกน้องก็ทำงานได้ไม่เหมือนตัวเองทำอยู่แล้ว งานจึงมักจะมีปัญหา พอลูกน้องมีปัญหาต้องการจะปรึกษาหารือ ก็ไม่อยู่
ทำให้ลูกน้องทำไปตามสภาพ จนเกิดปัญหาสะสมในภายหลัง ถึงขั้นธุรกิจเจ๊ง

2. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

เมื่อธุรกิจสร้างรายได้ดี พอเริ่มรวยหน่อย ก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เอาเงินที่ได้จากธุรกิจ ไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมด ไม่แยกรายได้ของกิจการออกจากรายได้ส่วนตัว พอเงินหมด ก็ไม่สามารถเอาเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเองได้  สุดท้ายกิจการก็ไปไม่รอด

สาเหตุสำคัญ ที่มักทำให้ธุรกิจเจ๊ง

3. ธุรกิจล้นตลาด

ธุรกิจที่ดี เป็นที่นิยม มักทำให้คนแห่ทำตาม ๆ กัน ส่งผลให้ธุรกิจนั้นล้นตลาด มีการตัดราคาเพื่อเอาใจลูกค้า จนทำให้กำไรในธุรกิจนั้นลดลงไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็พากันอยู่ไม่ได้

4. ความอดทนน้อย

ปัจจุบันมีแต่คนนิยมหันมาทำธุรกิจของตัวเองกันมากขึ้น ด้วยประสบการณ์ การบริหาร ความรู้และความรอบคอบยังมีน้อย ส่งผลให้เมื่อเจอปัญหาใหญ่ ๆ ก็เกิดอาการท้อ เหนื่อย จนเลิกทำไปในที่สุด ดังนั้นคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวควรจะมีแผนสอง เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

ขับเคลื่อนโดย Blogger.