พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

แบ่งปัน

เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด! ชื่อนั้นสำคัญไฉน? สำคัญมาก เพราะมีไว้สำหรับเรียกขาน บ่งบอกตัวตน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคน ชื่อร้าน ชื่อสถานที่ ชื่อธุรกิจ ชื่อสั้นๆ ที่ใช้สื่อสารแทนคำอธิบายเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า กำลังกล่าวถึงใคร อะไร ชื่อจึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชื่อของร้านค้า ที่เป็นมากกว่านั้น เพราะหมายถึงคุณค่า เครื่องหมายการค้า ที่จะส่งเสริม สนับสนุนกิจการไปในตัว ดังนั้น การตั้งชื่อร้านจึงต้องมีเทคนิคพิเศษ เพื่อให้ได้ชื่อร้านที่ทำหน้าที่ของ “ชื่อร้าน” ได้อย่างสมบูรณ์ ลองมาดูเทคนิคการตั้งชื่อร้านกัน

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

สิ่งที่พึงรู้ก่อนตั้งชื่อร้าน

ต้องกำหนดก่อนว่า สถานะ ตำแหน่ง หรือ position แบบไหน ที่คุณต้องการให้ร้านของคุณอยู่ในตำแหน่งนั้น กล่าวคือ ต้องการให้ลูกค้านึกถึงอะไร เมื่อกล่าวถึงชื่อร้าน ร้านขายอะไร มีสไตล์แบบไหน รสนิยมของลูกค้าเป็นอย่างไร เป็นต้น

ขั้นตอนการตั้งชื่อร้าน

1. เมื่อกำหนดตำแหน่งของชื่อร้านที่ต้องการได้แล้ว คุณควรคิดชื่อร้านที่ตอบโจทย์ที่ต้องการหลายๆ ชื่อ แน่นอนว่า การตั้งชื่อร้านคงไม่จบที่คนๆ เดียว คุณอาจต้องปรึกษา หุ้นส่วน หรือ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

2. คัดเลือกชื่อร้าน ออกมาจัดระดับ ความตอบโจทย์ สถานะร้านที่คุณต้องการ

3. ตัดสินใจเลือก โดยคำนึงถึงเหตุผลหลายอย่าง แม้แต่ในเรื่องของความเชื่อ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

11 แนวทางการตั้งชื่อร้าน

1. ต้องเป็นชื่อที่เหมาะกับการสื่อสารต่อผู้อื่นในทุกรูปแบบ รวมถึงกับกลุ่มลูกค้าทุกชาติด้วย

2. ต้องเป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำ หลักกว้างๆ ก็คือ ชื่อร้านไม่ควรมีพยางค์มากเกินไป เพราะสื่อสารยาก จำยาก นิยมที่จะตั้งสัก 2-3 พยางค์ก็พอ แต่ก็ไม่ควรสั้นมากจนเหลือพยางค์เดียว เพราะมีโอกาสซ้ำซ้อนกับชื่อร้านอื่น แต่ในเรื่องของจำนวนพยางค์ของชื่อนั้นก็ไม่ถึงกับเป็นกฎตายตัว หากจำนวนพยางค์ที่มากนั้น เป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและจดจำได้อยู่แล้ว เช่น คล้องกับสำนวนคุ้นเคย เป็นต้น

3. ชื่อร้านควรเป็นชื่อที่มีความหมายดี บ่งบอกสถานะ ภาพลักษณ์ของร้านที่คุณต้องการ จากข้อ 2 จึงมักถูกบังคับด้วยเงื่อนไขข้อนี้เหมือนกัน

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

4. ตัวสะกดของชื่อร้าน ไม่ควรสะกดยาก หรือใช้อักษรที่วิจิตรพิสดาร จนอ่าน เขียน ผิดๆ ถูกๆ หรือไม่กล้าบอกต่อ เพราะกลัวบอกชื่อผิด

5. ชื่อมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ติดหู ติดใจ คนได้ง่าย ชนิดฟังครั้งเดียวจำได้แม่นยำยิ่งดี

6. การตั้งชื่อร้าน พึงระวังเรื่องของชื่อซ้ำกับร้านอื่น หรือแม้แต่ใกล้เคียงก็ตาม เพราะจะทำให้ขาดเอกลักษณ์ คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านอื่น และแน่นอนว่า ร้านที่มาก่อนย่อมอยู่ในความทรงจำมากกว่า ยากที่จะเข้าไปแทนที่ โดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจค้าขายใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกัน ทำให้เสียโอกาสมากกว่าจะดี

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

7. ไม่ควรจำกัดขอบเขตตัวเองจากชื่อร้าน เช่น ตั้งชื่อร้านตามสถานที่ตั้ง ทำให้ในอนาคตจะขยายสาขาไปที่อื่น อาจมีปัญหาได้ หรือตั้งชื่อร้านด้วยชื่อบุคคล ที่ทำให้ไม่รู้ว่าทำธุรกิจอะไร หรือยากต่อการขยายกิจการเช่น มีการขายธุรกิจแบบแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แทนการเปิดสาขาและบริหารเองทั้งหมด

8. ชื่อร้าน ควรเหมาะที่จะเป็น ชื่อร้าน ชื่อสินค้า ตลอดจนทำโลโก้ชื่อร้านด้วย

9. ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะยุคสมัย ที่อาจทำให้ไม่เข้าใจ หรือล้าหลัง เมื่อเวลาผ่านไป

พามาดู!! เทคนิคตั้งชื่อร้าน ยังไง ให้ขายดีดังระเบิด!

10. ไม่ใช้คำต้องห้ามสำหรับการตั้งเป็นชื่อ เช่น คำที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ คำไม่สุภาพ

11. ชื่อร้านควรเป็นกลางๆ เหมาะกับสินค้าหลายอย่าง เพราะเป็นไปได้ว่า ธุรกิจส่วนตัวของคุณอาจมีการขยายขอบเขต ไลน์สินค้าออกไปมากกว่าเดิม จะได้อาศัยเป็นแบรนด์ที่ติดตัว ไม่ต้องสร้างมูลค่าขึ้นมาใหม่

ชื่อร้านที่ดี ต้องให้เหมาะกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และบอกต่อได้ง่าย

แสดงความคิดเห็น