หารายได้เสริม ! ปลูกดอกกุหลาบขาย สร้างรายได้หลักหมื่น

หารายได้เสริม ! ปลูกดอกกุหลาบขาย สร้างรายได้หลักหมื่น

แบ่งปัน

ดอกกุหลาบ ใช้เป็นสื่อความหมาย แห่งความรัก สีเหลือง สีแดง สีขาว แต่ละสีจะสื่อความหมายทีต่างกัน เช่นสีแดง เป็นสื่อความหมายในเรื่องความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาว จะนิยมมอบให้กัน ในวันวาเลนไทน์ 14 ภุมภาพันธ์ของทุกปี วันนั้นราคาดอกกุหลาบ จะทะลุขึ้นสูงมาก บางดอกราคา เป็นห้าร้อยกว่าก็มี เพราะวันนั้นมีคนต้องการเยอะมาก และขาดตลาดอีกด้วย ดังนั้นการปลูกดอกกุหลาบขาย ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ทำได้ง่ายอีกอาชีพหนึ่ง
หารายได้เสริม ! ปลูกดอกกุหลาบขาย สร้างรายได้หลักหมื่น

ปลูกดอกกุหลาบขาย ลงทุนเท่าไหร่ ?

การปลูกดอกกุหลาบขาย เป็นรายได้เสริม จะใช้เงินลงทุนประมาณ 35,000 บาท ต่อ 1 ไร่ ไม่รวมค่าเช่าที่ดิน ต้นดอกกุหลาบที่ได้มาจากการชำกิ่ง ในราคาต้นละ 5 – 6 บาท แหล่งจำหน่ายต้นดอกกุหลาบ ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดนัดต่าง ๆ

อุปกรณ์ ที่ดิน เสียม จอบ ปุ๋ย พลั่ว กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปุ๋ย
รายได้เสริม ปลูกดอกกุหลาบขาย

ปลูกดอกกุหลาบขาย เริ่มต้นอย่างไร ?

วิธีดำเนินการ รูปแบบการปลูก

1. ปลูกบนร่องสวน ในแต่ละแปลงให้ปลูกไม่เกิน 3 แถว

2. ปลูกกลางแจ้ง หรือปลูกใต้หลังคาพลาสติก แปลงปลูกกว่างประมาณ 1 เมตร โดยแต่ละแปลงให้ปลูกเป็น 2 แถว เว้นเป็นทางเดิน 50 เซนติเมตร

วิธีการปลูก

เตรียมแปลงดินลึก 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต 250 กิโลกรัม /100 ตารางเมตร ปุ๋ยโปรเตสเซียมไนเตรท 60 กิโลกรัม/100 ตร.ม. ปรับดินให้ร่วน โดยใส่ปุ๋ยคอกเก่า 60 กิโลกรัม/100 ตร.ม. แล้วนำต้นดอกกุหลาบปลูกลงดิน กดดินรอบต้นให้แน่นเล็กน้อย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รากเจริญ แล้วรดน้ำตามทันที เพราะว่ากุหลาบต้องการความชื้นสูง แต่ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน ถ้าสภาพดินชุ่มชื้นพอ ไม่ควรรดน้ำโดนใบ เพราะว่าโรคที่อยู่ตามใบหรือกิ่งอาจจะแพร่กระจายได้ ในระยะแรกของการปลูกควรใส่ปุ๋ย ทุก 15 หรือ 30 วัน 1 กำมือ/ต้น หมั่นพรวนดินรอบ ต้น รดน้ำตาม เมื่อเริ่มออกดอก ควรใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโปเตสเซียมสูง เพื่อเร่งดอก
รายได้เสริม ปลูกดอกกุหลาบขาย 2

ปลูกดอกกุหลาบขาย รายได้เท่าไหร่ ? รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 45,000 บาท / ไร่ / เดือน

สถานที่จำหน่าย ร้านจัดดอกไม้สด ตลาดสด

ในการปลูกดอกกุหลาบควรใช้หญ้าแห้ง ฝางข้าว ชังข้าวโพด คลุมแปลง เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช จะอย่างไรก็ดี ควรหมั่นดูแลรักษาเอาใจใส่กุหลาบอยู่เสมอ รับรองว่าการปลูกดอกกุหลาบขายเป็นอาชีพเสริมนั้น จะสามารถสร้างรายได้เสริม สร้างกำไรให้แก่เพื่อน ๆ แน่นอน

แสดงความคิดเห็น