แนวทาง!! อยากทำธุรกิจส่วนตัว แต่ ไม่มีเงินทุน

แนวทาง!! อยากทำธุรกิจส่วนตัว แต่ ไม่มีเงินทุน

แบ่งปัน

คำถามที่ว่า อยากทำธุรกิจส่วนตัว แต่ ไม่มีเงินทุน เป็นคำถามยอดฮิตของผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวของตนเอง เนื่องจากเงินทุนเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาธุรกิจของตนเองไปข้างหน้า บทความนี้จะพาไปรู้จักกับเงินทุนและแนวทางการหาเงินทุนสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มธุรกิจส่วนตัวของตนเองก แต่ ไม่มีเงินทุน กัน

อยากทำธุรกิจส่วนตัว แต่ ไม่มีเงินทุน

ไม่มีเงินทุน สำหรับกับธุรกิจส่วนตัวสำคัญอย่างไร

การหมุนเวียนเงินสดภายในบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจส่วนตัว ยิ่งถ้าประสบปัญหาทางการเงินอย่างเร่งด่วน แต่บริษัทกลับไม่มีเงินมาหมุนเวียน ถึงแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดก็ตาม อาจส่งผลให้ธุรกิจส่วนตัวเป็นปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้นเราจึงควรหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตั้งแต่แรก เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที

เราจะหาเงินทุนได้จากทางไหนบ้าง

การหาแหล่งระดมเงินทุนทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง ปัจจุบันที่เป็นยุคของอินเตอร์เน็ต จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงนักลงทุน และเริ่มต้น ธุรกิจส่วนตัว ได้ง่ายขึ้น อาจเป็นสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการหาเงินทุนซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเปรียบเสมือนการจับคู่ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ โดยในเมืองไทยเพิ่งจะได้รับความนิยม ในขณะที่ต่างประเทศมีการใช้วิธีนี้กันมานานแล้ว

การขอสินเชื่อจากธนาคารใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถแสดงผลกำไรให้ทางธนาคารเห็นได้ โดยผู้ประกอบการต้องศึกษาค้นคว้าหาธนาคารที่มีนโยบายซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนไม่มากนัก มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในอัตราดอกเบี้ยและในส่วนของจำนวนเงินที่จะนำมาผ่อนชำระหนี้ และทางผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านเอกสารมาเป็นอย่างดีด้วย
จากวิธีข้างต้นที่กล่าวมายังมีอีกวิธีที่ช่วยในเรื่องการหมุนเวียนเงินทุนนั่นคือ

การขอความช่วยเหลือจากบริษัทคู่เจรจาธุรกิจ ที่สามารถทำได้ง่าย ทั้งในเรื่องการขอเงินทุนหรือการขอยืดเวลาในการชำระเงินออกไปก่อนจนกว่ากระแสการหมุนเวียนเงินในธุรกิจของเราจะเข้าที่ สำหรับบริษัทคู่ค้าที่ดีจะช่วยส่งเสริมโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเราก็เป็นได้

ธนาคารพาณิชย์ถือเป็นแหล่งเงินทุนอันดับต้นๆ ที่เรามักนึกถึง เนื่องจากพบได้ทั่วไปและมีโปรโมชั่นออกมาเป็นจำนวนมาก แต่การขอสินเชื่อจากธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว เพราะธนาคารก็จะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเติบโตของ ธุรกิจส่วนตัว ก่อนจึงจะอนุมัติให้สินเชื่อ โดยแผนส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ในด้าน ธุรกิจส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 1-3 ปี ซึ่งน่าจะเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบการรู้จักธุรกิจส่วนตัวนั้นๆ ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งหลายธนาคารก็มีข้อบังคับว่าผู้ประกอบการจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปได้ก่อนการขออนุมัติสินเชื่อด้วย ดังนั้นการกู้ผ่านธนาคารอาจเหมาะกับเจ้าของกิจการที่ดำเนินงานมาสักระยะเกิน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจุดประสงค์ของการให้สินเชื่อก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการขยายตัวของ ธุรกิจส่วนตัว
เมื่อเราตัดสินใจจะกู้เงินจากธนาคารแล้ว เราต้องศึกษาในรายละเอียดว่าในแต่ละแผนกำหนดให้ต้องเตรียมนำเสนออะไรบ้าง อาทิ คนค้ำประกัน หรือเครื่องค้ำประกันอื่นๆ เช่น สิ่งปลูกสร้าง สัญญาเช่าอาคาร แผนพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น และธนาคารส่วนใหญ่มักขอดูเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เอกสารภาษี ซึ่งการเตรียมการให้พร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ธนาคารอีกทางหนึ่ง
การขอสินเชื่อระยะสั้น เป็นวิธีการระดมที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะใน ธุรกิจส่วนตัว ขนาดเล็ก ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐหลายแห่งได้นำร่องและให้บริการรูปแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มขยายไปยังบริษัทเอกชนตามการผลักดันของรัฐ ซึ่งวงเงินที่ขอกู้ไม่ควรเกิน 200,000 บาท ที่สำคัญบริษัทต้องมีเครดิตการเงินที่ดีพอสมควรถึงจะได้รับเงินกู้ประเภทนี้

กลุ่มนักลงทุนจะพร้อมให้โอกาสธุรกิจใหม่ๆ ในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากที่เราเตรียมตัวในการขอสินเชื่ออย่างดีแล้ว แต่สุดท้ายธนาคารก็ยังไม่เห็นใจให้เราอนุมัติ เราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินหน้าและหาแหล่งเงินทุนอื่นต่อไป ซึ่งในแหล่งเงินทุนในส่วนนี้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักในไทย แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีแนวโน้มของกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้โอกาส ธุรกิจส่วนตัว ใหม่ๆ มากขึ้นแล้ว จึงถือว่านักลงทุนนั้นเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ก่อนอื่นนั้นเราต้องเข้าใจนักลงทุนก่อนว่า นักลงทุนนั้นแตกต่างกับธนาคารค่อนข้างมาก เพราะในขณะที่ธนาคารนั้นได้ประโยชน์จากการกู้ยืมของเราในรูปแบบของดอกเบี้ยที่เราต้องชำระคืนไปพร้อมกับเงินต้นเป็นงวดๆ ไป แต่สำหรับนักลงทุนแล้วนั้นหวังผลประโยชน์ในการครอบครองหุ้นหรือการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรา นั่นหมายความว่านักลงทุนนั้นจะยอมให้เงินลงทุนในธุรกิจของเราก็ต่อเมื่อเห็นว่าองค์กรของเรานั้นมีการเติบโตและตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

มีทั้งหลาย ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ใช้เงินลงทุนมากมาย ใช้ความสามารถหาเงินก็ได้ครับ ไม่ต้องใช้ทุน ใช้ความรู้อย่างเดียว เช่น รับแปลภาษา รับทำเว็บไชต์ รับเขียนบทความ รับดูแลเว็บไชต์ รับเขียนแบบ ออกแบบ เยอะครับ ลองศึกษาดูครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณไม่มีความรู้ คุณก็รอเงินทุน ไม่ได้ทำอะไร ถ้าโชคดีมีทุนมาจากสวรรค์ คุณก็นำมันไปใช้ไม่ได้อยู่ดี เพราะทุนความรู้คุณมันน้อยเกินไป พอจะเข้าใจนะ ตัวเอง

ธุรกิจส่วนตัว

57 ความคิดเห็น

 1. สนใจมีธุรกิจส่วนตัว โดยไม่ต้องลงทุน
  เครดิตผ่าน หลักฐานพร้อม เป็นเจ้าของได้ทันที (กู้ได้เต็ม 100 %)
  คุณสามารถเป็นเจ้าของตึกพร้อมหอพักได้ง่ายๆ พร้อมดำเนินกิจการได้ทันที เฟอร์ครบทุกห้อง
  ชั้นล่างเหมาะทำออฟฟิศ ร้านค้า ซักอบรีด เสริมสวย ฯลฯ
  สนใจดูสถานที่จริงก่อนตัดสินใจ โทร. 084-084-0804 ไอดีไลน์ kitpknewservice

 2. ธนาคารไหนรับกูเงินมั้งจะลงทุนเปิดร้านรถ

 3. ช่วงนี้ธนาคารตรวจหลักฐาน เอกสารรายได้ เครดิตบูโรเข้มงวดมากคนคิดจะใช้บริการจากธนาคารทำธุรกิจอะไรก็ตามควรทำใจไว้ล่วงหน้า เอกสารที่ทางธนาคารต้องการจากลูกค้าโดยเฉพาะนิติบุคคลเช่น งบการเงินย้อนหลัง ๓ ปี ใบสั่งซื้อสินค้า สัญญาซื้อขาย ปีก่อน จนถึงปัจจุบัน เอกสารการเสียภาษีในปีปัจจุบัน หาผู้รับรองว่าคุณประกอบธุรกิจจริง ๓ คน ใบstatement จากธนาคารที่คุณเดินบัญชี ๖ เดือน หรือแล้วแต่ธนาคารจะขอ การอนุมัติเงินกู้หรือเงินค้ำประกันอะไรก็ตามอยู่ที่สำนีกงานใหญ่เท่านั้น สาขามีหน้าที่รับเรื่อง สรุปธนาคารจะปล่อยกู้เฉพาะผู้มีเครดิตที่ดีมากๆ คิดว่าผู้ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวควรหาเงินจากญาติพี่น้องที่สนับสนุนเราดีกว่า แต่เราต้องคืนนะ ใครคิดจะทำธุรกรรมกับธนาคารคิดให้ดีๆ เดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่า จากผู้มีประสบการณ์ทำธุรกรรมกับธนาคาร

 4. อยากมีโอกาสทำตามเนื้อหาในไฟล์ PDF ตามลิงค์ข้างล่างนี้
  แต่ยังขาดผู้สนับสนุน เพื่อทดลอง ทำตามความฝันได้

  อยากทำต้นฉบับดิกชันนารี ฉบับพิเศษ แต่ยังไม่มี ฐานข้อมูลดิบคำศัพท์

  ผมอยากมีโอกาส ทดลองทำหนังสือ คำศัพท์ สัก 1 เล่มดู
  โดยเริ่มแรก จะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดในโลกนี้
  มาผ่านการกรองตามเงื่อนไข คือ จะประกอบไปด้วย
  ตัวอักษรที่ออกเสียงได้ชัดเจนเท่านั้น และไม่มีคำที่มีตัวอักษร
  ตัวเดียวกันอยู่ติดกัน ผมอยากมีโอกาส ทดลองทำต้นฉบับ
  ดูสักครั้ง และ พิมพ์ในจำนวนที่ยังไม่มาก ทดลองตั้งตามแผงหนังสือดู

  ส่วนรูปแบบเงื่อนไข ของ ดิกชันนารี ฉบับพิเศษ ของผม ก็เป็นไปตาม
  ลิงค์เอกสารไฟล์ PDF ที่พิมพ์มา

  ผมค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ก็เห็นว่าตอนนี้ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
  มีเกิน 1 ล้านคำแล้ว ถ้าจะนำมาใช้วิธีการคัดเลือกตามวิธีที่ผมคิด
  ได้แค่ เพียง หลักร้อย หลักพัน ของจำนวนคำศัพท์ ผมก็ดีใจแล้ว
  ถ้ามีมาก ก็จัดทำไปรูปเล่มขึ้นมา แต่ถ้ามีน้อย ก็อาจจะ ขอทำเป็น
  ไม่กี่หน้า แล้ว ฝากสอดแทรกไปกับหนังสือ ของนักเขียนคนอื่นๆ
  โดยเน้นที่จะให้ คนที่ไม่ได้มีความรู้มากในวิชาภาษาอังกฤษ
  ก็สามารถที่จะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บางคำ มาทำเป็นกลยุทธ์
  ในการประสารงานและดึงดูดทางการตลาดได้

  ผมทำงานเป็นพนักงานในสถานศึกษาเอกชน ในวันปกติจันทร์ถึงศุกร์
  ก็ไม่ค่อยมีเวลา ที่จะไปติดต่อกับสำนักพิมพ์ที่เขาทำดิกชันนารีจำหน่าย
  ส่วนมากจะอยู่ทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ตามสำนักพิมพ์ต่างๆ

  นายวิโรจน์ ผลชนะ
  138/4 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 089-1529419

 5. อยากมีอู่ซ่อมรถ เล็ก,กลาง,ใหญ่ แถวอำเภอสะเดาเพราะต้องการเข้าสู่ AEC อยากมีคนร่วมทุนด้วย
  มีประสบการณ์ซ่อมรถ และบริหารการบริการมา10 ปี ใช้หลักการบริหาร
  แบบทำการตลาดดึงดูดลูกค้าเข้ารับบริการ ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่เพื่อชักชวนเข้ารับบริการ
  มีพนักงานหรือหุ้นส่วนประมาณ 3 คน บริหารโดยวิธีเหมางานและเงินเดือน
  จ่ายโบนัสผูกกับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ขายงานได้เป็นเปอร์เซ็น
  0899741030

 6. อยากเปิดอู่ซ่อมรถเพราะเป็นอาชีพที่ใจรัก

 7. อยากมีโอกาสเปิดอู่ซ่อมรถเล็ก,กลางใหญ่ แถวอำเภอสะเดาต้อนรับ AEC มีประสบการณ์ด้านการซ่อมและบริหารการบริการซ่อม 10 ปี มีหลักการบริหาร โรงซ่อมและแผนการตลาดการบริการ แต่ไม่มีทุนอยากมีคนมาร่วมทุน หากมีคนสนใจจะร่วมงานได้ที่
  089-974-1030

 8. ผมสนใจธุรกิจสัวตัวมาก การเลี้ยงวัวหรือโคขุน
  เพราะคาวมต้องการสูงมาก เป็นที่ต้องการของประชากรณ์ เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีทุนพอ

 9. อยากได้เงินลงทุนเพิ่มขยายกิจการ ขายปุ๋ยคอก ป่๋ยชีวภาย แบบกระสอบ จัดส่งให้ร้านค้ารายย่อยและรายขนาดกลางพื้นที่อีสานตอนล่าง แต่ขาดเงินลงทุนเพิ่มทำมาแล้ว 1ปี ธุรกิจไปได้ดีแต่มีของสำรองน้อยเกินไปไม่เพียงพอ อยากขยายตลาดเพิ่ม ขอแหล่งเงินหมุนเวียนด้วย

 10. อยากทำธุรกิจเล็กๆ แต่ไม่มีเงินทุน อย่างที่พูดทุนความรู้เรามันน้อย แต่ทำไงได้ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำไงได้บ้างค่ะ ขอทุนแค่30,000 เพื่อนำมาลงทุนเปิดทาง เพราะงานประจำไม่ได้ทำ รองานก้อนาน ถ้าได้โอกาสคงจะดี

 11. ถ้าท่านใดอยากลองพวกธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ ความสวยงาม ปรึกษาได้ครับ ลงทุนไม่มาก แต่สร้างรายได้เยอะจริง
  line: shitose888

 12. ผมอยากทำร้านดอกไม้สดและขายพวงหรี้ดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องในธุระกิจงานพิธีต่างๆ..086_6357809

 13. ผมอยากเปิดร้านขายส่งนำ้ดื่มครับแต่ไม่มีทุน

 14. เราอยากค้าขายตกงานไม่มีเงินทุนเลย มีแต่บ้านที่เปนหลักทรัพย์
  แต่ไม่อยากเอาบ้านเข้าจำนอง เพราะกว่าจะผ่อนบ้านหมดก็เหนื่อย
  ต่อสุ้ชีวิตมามากพอแลล ไม่มีงานไม่มีเงินจะกุ้ที่ไหนได้บ้างคะ

 15. ผมเป็นผู้ผลิตรายการทีวีในช่องฟรีทีวี ที่มีสปอนเซอร์แล้ว (เกือบเต็ม) มีเวลาลงแล้ว ผลิตเทปแล้ว ออนแอร์เดือนมีนาคม ปี 60 (อีก 3เดือน) แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทุนเดินต่อนิดหน่อยเนื่องจากเป็นรายการที่ 4 ของบริษัทเรา และเป็นรายการที่ผลิตในนามทุมของโรงแรม มาวันนายทุนมีปัญหาเรื่องเงินทุนรายการจึงผลิตได้มาไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องเดินต่อจึงต้องการหานายทุนใหม่ รายรับของรายการนี้ (รายการท่องแบบที่เมื่องไทยไม่เคยมี) ประมาณเดือนละ 300,000-500,000 บาทต่อเดือนเพราะรายการเราได้นับการสนับสนุนจาก ท.ท.ท. ด้วย ท่านใดสนใจติดต่อด่วนครับ 092-881 5660 ลองสอบถามรายละเอียดดูครับ

 16. ผมเปิด ร้านค้าขายปีกส่ง เป็นเซลล์มา 20 ปี
  อยากขยายร้าน แต่ไม่มีทุน มีลูกค้ารออยู่แล้ว อยากอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
  มี มีของให้ลูกค้าครบครัน

 17. ตอนนี้ผมมีธุระกิจ
  1 เปิดร้านวัสดุก่อสร้าง
  2 ทำโรงงานผลิตแผ่นฝ้ายิปซั่มเล็กๆ
  แต่ขาดสภาพคล่องทางการเงินอยากได้เงินมาทำทุนเพิ่มอีกสักสาม-ห้าแสน พอจะมีวิ๊ไหนบ้างครับ (ธนาคารอย่าไปพูดถึงกู้แล้วไม่ได้สักที่)
  jungrungrueng@gmail.com

 18. มีธุรกืจของตัวเองคะแต่ขาดเงินทุยมาหนุนเวีบน..มีตู้ออนไล เติมเงิน มีตู้น้ำมันหยอดเหรียญคะ มีรถวิ่งผลไม้และผักและค่าส่งมะพร้าวมาประสบปัญหาน้ำท่วม ราคายางถุก และเศษกิจไม่ดีเลยจึงทำให้หมุนเวียนไม่ทันจะทำอย่างไหร่ดีคะ

 19. ผมมีธุรกิจเต็นรถมือสอง เปิดมาแล้ว ปีกว่าจดทะเบียนพานิชย์เรียบร้อย เต็นอยุ่ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
  ตอนนี้มีนายทุนลงทุนให้ 6 ล้านบาท โดยนายทุนจะคิดเป็นดอกเบี่ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยมีเล่มทะเบียนรถอยู่ที่นายทุนทุกคัน
  จึงมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยแน่นอนสำหรับนายทุน นายทุนอยู่ที่กทม เล่มทุกเล่มต้องส่งมาที่ กทม โดยผมจะประสานอยู่ที่ กทม
  นายทุนจะได้ดอกเบี่ย เดือนละ 60,000 บาท ทั้งปี ได้ไปแล้ว 720,000 บาท โดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลย
  กำไรจากการขายรถได้เดือนละประมาน 130,000-150,000 บาท หักดอกเบี่ยนายทุนเหลือ ประมาน 70,000 บาท ค่าเช่าที่ 20,000 บาท ค่าเด็กในเต็น 10,000 บาท เหลือสุทธิ 40,000 บาท
  ผมต้องการหานายทุนใหม่ ที่ดอกเบี่ยถูกกว่านี้ เดือนหนึ่งขายรถได้ 8-9 คัน เป็นเต็นใหญ่ ที่เต็นมีรถอยู่ ประมาน 30 คัน
  สอบถาม 062-5966639 ไลน์ krisada1613

 20. อยากทำธุรกิจบ่อตกปลา แต่ทำเลที่ต้องการค่อนข้างแพง ไม่มีเงินทุนพอทีพอที่จะซื้อที่ ทำดีคะไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่พอมีที่ดินอยู่แต่ไม่รู้จะทำไง

 21. กำลังจะทำธุรกิจด้านอาหารเสริมพืชเกษตร กำลังหาแนวร่วม มีกลุ่มตลาดทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีความรู้ด้านทำระบบแอพพลิเคชั่นไว้ใช้งานต่างๆ แต่ขาดผู้ให้โอกาส มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าออนไลน์ (ของคนอื่น) ยอดขายหลักล้าน (ได้ส่วนต่างหลักแสน)
  ท่านใดสนใจเป็นแนวร่วมได้รับเพียง 5 ท่าน ส่วนท่านใดอยากเรียนรู้เรื่องแอพพลิเคชั่นทำยังไง หรืออยากมีแอพเป็นของตัวเองยินดีให้คำแนะนำ

 22. อยากได้เงินมาลงทุนเพิ่มในร้านเปิดมาแล้วปี1เงินทุนไม่พอเลยอยากได้เพิ่มอีก

 23. อยากกลับไปอยุ่บ้านที่ราชบุรีอยากเปิดร้านอินเตอร์เน๊ตเเบบครบวงจรคือให้นักเรียนนักศึกษาพิมพ์ปริ้นงานได้เเละเร่นเกมได้และหน้าร้านจะขายอาหารตามสั่งอีกอันจะรับทำสกรีนเสื้อ3รายการนี้จะให้ที่บ้านช่วยทำแต่มีทำเลแล้วแต่ไม่มีเงินลงทุนเพราะจะเป็นการทำครัังเเรกอยากขอคำปรึกษาคือเรามีประสบการณ์จากการสกรีนเสื้อเเล้วช่วยให้ปรึกษาหน่อยคับจะทำไงดี

  • พี่คนเพชรบุรีแต่ตอนนี้อยู่หาดใหญ่ น้องชายพี่อยู่เมืองราชบุรีในเมืองแต่มีธุกิจวิ่งรถอาหารสัตว์ของCP ลองทำธุรกิจที่พี่ทำที่หาดใหญ่มั้ยพี่ทำมา5ปี เวิคมาก สกรีนรูปลงเสื้อ เสื้อรีดตัวอักษร บนเซ็ลทรัลเฟส เพิ่งหยุดมาสามเดือนเสียดายที่เลิกเพราะบนห้างไม่มีวันหยุด บอกตรงเหนื่อยแล้วก็พอเหลือแล้ว อายุจะ 50แล้วอยากให้น้องชายทำที่ราชบุรีแต่ เค้าชอบขับรถมากกว่าพี่ไม่รู้น้องอยู่ที่ไหนถ้าสนใจพี่สอนให้ได้นะ ของพวกนี้ต้องมีประสบการนะจึงจะทำได้ดี ที่เสนอตัวบอกเลยเสียดายสิ่งที่ตัวเองลองผิดลองถูกมาตลอดพอมาลงตัวได้สักสามปีหลัง(คนบ้านเดียวกันอยากช่วย) แฟนพี่อยากให้พัก สนใจติดต่อมาทางไงก็ได้เจอ081-2764971

   • ใช้ต้นทุนเยอะไหมครับ แล้วค่าที่แพงรึปาวครับ ผมพอทำกราฟฟิกเป็นแต่ มีปัญหาเรื่องต้นทุน แล้วมีเทคนิคอะไรไหมครับ

 24. หนูอยากเลี้ยงกุ้งขายค่ะ แต่เงินทุนไม่มีเลนย ภาระเยอะ สมาชิกครอบครัวเกือบ10คน หาคนเดียว เมื่อไหร่ก็ไม่มีทุนสักที เมตตาหนูด้วยนะคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 25. ผมปัจจุบันทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้ มากขึ้น จนไม่มีปัญญาจะใช้เขา อยากเลิก กลับมาทำเกษตรเลี้ยงเป็ดไข่ แต่ไม่มีทุน เพราะเงินจะหาใช้หนี้ยังไม่มีเลย ได้แค่ศึกษาแนวทางอาชีพ การเลี้ยง ตลาดที่มาของรายได้ไว้ เพื่อมีโอกาสได้ทำ สักวัน

 26. คือตอนนี้ เปิดทำร้านเยบผ้ามา3ปีแร้วแต่การเงินยังมีปัญหายุเพราะเราเอาเงินก้อนแรกที่มีมาเปิดร้านหมดแร้ว เช่าตึกยุ แต่ละเดือนพอลุกค้าจ้ายตังมาก้มาจ่ายค่าตึก จ่ายค่าลุกน้อง จ่ายค่าชื้อของในการทำงานหมด พอลุกค้าเจ้าอื่นมาก้จ่ายจะเปงอย่าี่ พอเราไม่มีเงินทุนสำรองทำให้เงินขาดเพราะใช้หมดกว่าจะทำงานส่งได้ตังอีกี่ ก้ไม่มีเงิน ต้องการหาเงินทุนสำรองชักก้อนขอไม่มากก้ได้ มีคัยพอมีวิทีอื่นหรือป่าวค่ะช่วยแน่นำหน่อย ไปกุ้แบงก้ไม่ผ่านเพราะเรสไม่ได้จดทะเบียน (ไม่เอาเงินกุ้น่ะค่ะ)…..ขอบคุนค่ะ

 27. เปิดบริษัททำงานด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ตให้กับค่ายโทรศัพท์ต่างๆในประเทศประสบปัญหาเงินทุน(ตอนนี้ปิดกิจการลงแล้วปี2557)มีคู่ค้าที่จะให้ทำงานให้อยู่แล้วแต่ประสบปัญหาเงินลงทุน
  มีประสบการณ์ทำงานมาตั้งแต่ปี2543สนใจอยากทำธุรกิจด้านการสื่อสารติดต่อไอดีไลน์ mousemao2
  Tle 0946145255 จิรวัฒน์

 28. อยากมีทำธุระกิจของตัวเอง ตอนนั้น เลยนำเงินมาลง เก้าอี้นวดหยอดเหรียญ เปิดในห้างโลตัส
  ซื้อใหม่4ตัวใช้เงินแสนกว่าบาท เน้นสีสดใส ทำพื้นที่น่านั่ง ทุกอย่างกำลังไปได้ สวย เพราะไม่มีคู่แข่ง ช่วงหลังมีขายด้วย พูดปากเปล่าขายเก้าอี้นวดได้ แต่มาแย่ลง เพราะแม่ป่วยหนัก เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องเลิกทั้งหมด ไปดูแลท่าน ต่อมาท่านเดินไม่ได้ ขับถ่ายไม่ได้ ดูแลปรนนิบัติท่านอยู่3เดือน ท่านก็จากไป เหมือนหมดแรง ไม่อยากทำอะไร แต่ติดที่เห็นเก้าอี้นวดตั้งเต็มบ้านเป็นปี เลย ลองดูอีกสักครั้ง ไปลงที่โลตัสอีกที่นึงลงได้3ตัว แต่มันไม่ง่ายเหมือนเดิม เพราะเริ่มมีการชำรุด ปรับแก้ตามสภาพ ตอนนี้ขาดสภาพคล่อง อยากมีทุนเพิ่ม อยากมีเครื่องรูดบัตร อีกใจนึงก็อยากขายแต่ติดที่เซ้ง แปดหมื่น แต่ท่านใดสนใจลดได้อีกหน่อย ขอคนเห็นใจ

 29. เปิดธุรกิจรถเช่าไว้ มีลูกค้าติดต่อมาก็เยอะ แต่ยังไม่มีรถให้เขาเช่า
  เป็นแค่ลูกน้องเขา แค่ขับรถตู้เช่าจะเอาทุนมาจากไหน

 30. พอดีเปิดร้านขายรถยนต์มือสองใหม่แต่มีรถแค่2คันต้องการเงินลงทุนเพิ่มจะได้มีรถให้ลูกค้าเลือกเพิ่มขึ้น

 31. อยากเปิดร้านเบเกอรี่กาแฟสดคะ กู้เงินได้ที่ใหนบ้าง ไม่มีคนค้ำประกัน ไม่มีสลิปเงินเดือน

 32. อยาเป็นโรงเหล้าโรงไวน์ครับหาแหล่งเงินทุนได้ที่ไหนครับ

 33. อยากทำลานรับซื้อมันสำประหลัง ที่ดินมีแล้ว อุปกรณ์มีพร้อมหมด ขาดแค่เงินทุนอย่างเดียวคะ

 34. อยากเซ้งร้านกาแฟต่อจากเพื่อนค่ะ..แต่ไม่มีทุุน
  ทำเลดีอยู่หน้าโรงเรียน..ด้านหลังเป็นโรงแรม.ด้านข้างเป็นคาร์แคร์..เซ้งในราคา 150000 บาท..ใครจะให้กู้ติดต่อมาเสนอดอกเบี้ยได้นะค่ะ Tel.0883667273

 35. อยากเปิดอู่ซ่อมรถยนต์แต่ไม่มีทุนทำใงดีครับ0927532776

 36. ในการทำธุรกิจสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต่อไปก็คือจะขายอะไร ขายใครและขายที่ไหนอย่างไร ถ้าคุณยังไม่รู้คำตอบก็ควรใช้เวลาในช่วงแรกไปกับการหาคำตอบเสียก่อนคุณจะได้เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ไม่ผิดพลาดการคิดและตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากถ้าหากคุณเดินหน้าโดยปราศจากการคิดวางแผนตรงนี้ให้รอบคอบคุณก็จะไม่ต่างอะไรกับการเป็นนักมวยที่ฝึกซ้อมมาดี แต่ขึ้นเวทีโดยที่มือขวาถูกมัดไขว้หลังไว้
  #Passiongen #เริ่มต้นธุกิจ #บริหารธุรกิจ

  • สวัสดีค่ะ ดิฉัน เพิ่งเริ่มทำธุรกิจเป็นคนกลาง รับผลิตเสื้อยืด ลูกค้าบริษัท แล้วสั่งโรงงานเย็บต่อค่ะ
   ทำงานคนเดียว ออเดอร์ก็ ไม่ต่อเนื่อง ดิฉันปรึกษาได้ไหมค่ะ

 37. บ้านผมติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาวผม มองเห็นสักยภาพในการทำธุระกิจ รีไซร์เคิล (ส่วนตัวมีประสบการณ์ด้านรีไซร์เคิล,ด้านบริหาร,้ด้านเครื่อวจักร,แล่ะการตลาดช่องทางจัดจำหน่าย,ติดต่อประสารงานต่างๆ) การนำสินค่้า ผลาสติกถุง,ผลาสติกอื่นๆ ตามหัวเมืองห้างร้านมีจำนวนมาก นำมาแปลรูปเป็นเม็ดพลาติกหรือขายเป็นวัถุดิบสามารถทำกำไรได้มาก หากสามารถมีการลงทุนหรือหรือให้ทุนในการทำธุระกิจได้จะสามารถทำการค้าแล่ะกำไรให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งแผนการดำเนินงานนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นแค่การซื้อมาแปลรูปหรือขายไปเท่านั้นตัวผมได้คิดที่จะทำแอปพิเคชั่นเกี่ยวกับราคาแล่ะปริมานอื่นที่เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของสินค้าที่ผู้ประกอบการควรจะทราบเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการซื้อขายและแบ่งสินค้ากันได้ป้องกันการค้างสต๊อกแล่ะอื่นๆอีกมาก แต่สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดคือขาดทรัพยากรในการทำครับ หากท่านไดมองเห็นอนาคตที่ดีนอกจากตัวเงิน สิ่งที่กระผมจะทำยังสามารถช่วยสังคมและท้องถิ่นได้ อยากไห้พิจารณาแล้วตัดสินใจสำหรับท่สนที่มีทรัพย์มาลงทุนหรือให้ทุน เพื่อที่กระผมจะได้ทำตามความฝันความต้องการเป็นอาชีพชอบต่อไปครับ ผม0651923391 เชิญเติบโตไปด้วยกันท่านมีเงินผมมีการบริหารขอบคุณครับ

 38. ขออณุญาตลงครับ หาเงินทุน หรือนายทุนทำธุรกิจ ( ข้าวหลามผลไม้ ) โดยเราจะขายแบบตู้อาหารสำเร็จรูป นำตู้ไปต้ังยังสถานที่ชุมชนต่าง ๆ ท่านใดสนใจติดต่อกลับได้ครับที่เบอร์ 064-0745086 สุเทพ และ 089-6644425 มนัสนันท์ ทางเราออกแบบตู้กดอาหารไว้แล้วครับ

 39. ผมอาชีพพ่อค้า ผมขายกระเป๋าหนังเเท้มา2-3ปีแล้วขายตามงานทุกจังหวัดตามตลาดนัดแถวบ้านแต่เป็นลูกน้องเค้ามันโตเลยอยากหาทุนมาลงเองเเต่ไม่มีทุนไม่มีรถคับอยากทำเป็นของตัวเองคับช่วยหัยโอกาสผมด้วย0984761697

 40. ทำธุระกิจเกี่ยวกับก่อสร้างสระว่ายน้ำครบวงจร มีknow how ของตนเองในการก่อสร้างให้ไม่รั่ว ได้100% ตลอดจนการดูแลสระว่ายน้ำ บริการหลังการขาย แต่เนื่องจากไม่มีคนสามารถ รับช่วงต่อได้ จึงอยากหาคนสนใจซื้อ know how โดยจะรับเป็นที่ปรึกษาและสอนให้แทน. หากสนใจธุรกิจติดต่อสอบถามเพิ่ม Tel. O91-7727696

 41. อยากขายของ มีร้านเล็กๆของตัวเอง อยากเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ แต่ไม่งบประมาณลงทุนเลย.

 42. อยากเซ้งร้านน่ำต่อ ทำเลดี แต่ไม่มีเวินทุนเลย ตั้ง 150,000 ต้องหาเลี้ยงแม่อีก งานประจำก็ไม่มี ใครมีแนวทางดีดีรบกวนช่วยหน่อยนะคะ
  แอดมาได้ค่ะ kluayjayz

 43. อยากมีร้านขาย-ส่ง แบบโชว่ห่วย ไม่มีโลเกชั่น ไม่มีเงินทุน ใครมีหนทางแนะนำด้วยค่ะ

 44. ดิฉันทำธุรกิจรับผลิตสินค้าแผงมากว่า10ปีจากเริ่มแรกทำกันในครอบครัวจนมาถึงปัจจุบันมีสินค้าให้ลูกค้าเลืกมากถึง70รายการดังนั้นจึงโตแบบก้าวกระโดดมาโดยตลอดส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศและมีการเปิดรับผู้ร่วมทุนให้มาช่วยบริหารงานและกำหนดให้มีรายได้ในแต่ละภาคชัดเจนและมีการกำหนดรายได้ที่10%จากยอดขายทั้งเดือนแบ่งกำไรทุกเดือนสัญญากำหนดครั้งละ1ปีช่วยกันคิดช่วยกันบริหารซึ่งปัจจุบันมีฐานการตลาดมากกว่า 1 แสนร้านค้าทั่วประเทศและล่าสุดจะมีการเปิดขยายฐานการจำหน่ายไปที่ภาคเหนือซึ่งถือว่ามียอดการจำหน่ายสินค้าแผงมากสุดใน4ภาคในตอนนี้แต่อยากเปิดรับหุ้นส่วนเพื่อมาช่วยบริหารงานภาคเหนืออีก2หุ้นเพราะปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าจากจีนมาติดต่อสินค้าตัวอย่างไปหลายรายแล้วดังนั้นจึงอยากบอกต่อธุระกิจง่ายๆเสือนอนกินเลยงานนี้และตั้งใจสำหรับภาคเหนือที่ 50000 ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายภายใน6เดือนหากท่านใหนสนใจติดต่อมาคุยกันนะคะ 081-3523275

 45. อยากเปิดร้านสเต๊กในบ้านเกิดค่ะ ยังไม่มีร้านสเต๊กจะเปิดในราคาที่49-99บาท อยากกู้ไปทำทุน มีไอเดียแต่ไม่มีทุน อยากร้องไห้มากค่ะ

  • เงินทุนคือปัญหาใหญ่เราจะไม่หยุดคิดหยุดสร้างความฝันเราสามารถแชร์ธุระกิจกันได้และช่วยกันระดมทุนและช่วยเหลือกันแบ่งผลกำไรให้กันช่วยเหลือธุระกิจาร้างใหม่มีธุระกิจอยู่แล้วสามารถขยายโตใหญ่ขึ้น
   ถ้าพวกรวมช่วยกันทุกธุระกิจก็จะอยู่ได้เราจะเติบโตไปพร้อมๆกันแค่ให้ร่วมมือกัน

 46. ((((ขอเสนอไอเดียของสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบเริ่ดหรูดูอลังการ))) **อ่านให้จบนะคับแล้วตัดสินใจข้อที่4**
  1.ปกติทุกๆคนก็เคยเห็นตั้งแต่เด็กจนโตอยู่แล้วใช่ไหมคับ
  2.เรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงก็มีวางขายทั่วๆไปตามท็อปหรือร้านตามข้างทางหรือศูนย์สัตว์เลี้ยงโดยตรง
  3.ห้องน้ำน้องหมาน้องแมวหรือเรียกง่ายๆว่าที่ขับถ่ายทุกข์ หรือ ถ้วยอาหารน้องๆและถ้วยน้ำน้องๆทาน *4.*กระเป๋าและบ้านสำหรับน้องหมาน้องแมวหรือที่อยู่อาศัยตรงนี้และคับ ผมขอเสนอไอเดียสัก1อย่างอาจจะได้เป็นเจ้าของธุระกิจบ้างจะได้ดูแลพ่อแม่สบายๆ
  ผมเองก็แค่เด็กวัยรุ่นผู้ชายที่หาอนาคตคนนึงที่อายุ26ีปีคับฐานะก็ชาวบ้านๆคับบอกเลยแบบปากกัดท้าวทีบคับ..””อิอิ””แต่ก็มีความคิดที่จะเอาไอเดียนี้เสนอนายทุนใช่หรือป่าวคับ ครั้งแรกที่แรกคือที่นี่คิดออกได้หลายอย่างมากแต่ไม่กล้าที่จะบอกใครๆหรือคนรอบๆข้างคับเพราะเดี๋ยวหาว่าผมฝันคับ แต่ผมไม่อยากเก็บความคิดที่เป็นสายเลือดแม่ค้าที่หาลู่ทางทำมาหากินไว้ไม่ได้อีกแล้วคับ
  เพราะไอเดียเหล่านี้จะหายไปในเวลาแค่เสียววินาทีก็เป็นไปได้หรือข้ามวันก็ลืมคับ ตอนนี้ผมยังค้นหาตัวตนไม่เจอว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน..แต่ผมก็จะค้นคว้าหาชีวิตที่จะป็นเจ้าของธุระกิจอยู่เสมอเวลาที่หลับหรือลืมตาในทุกๆวัน…แต่ผมมีความคิดที่ก้าวและไม่ยอมแพ้กับความคิดเหล่านี้อีกต่อไปคือไอเดียดีๆแบบที่ทุกคนได้มองข้ามไป
  ความหมายของผมที่เข้าใจนั้นSMEคือการตลาดใช่ไหมคับ…..ถ้าผิดขออภัย หรือ เจ้าของธุระกิจแต่มีนายทุนร่วม70%ใช่ไหม
  เอาเป็นว่าผมมั่นใจในสมองน้อยๆของผมที่จะคิดและไต่ตรองก่อนจะเสนองานสัก1ชิ้น นู๋คือสาวสองแต่ชายมากไม่แต่งหญิง **จากตุ๊ดที่ใครๆเรียกหรือกระเทย** แอดไลน์นะคับเพราะให้เบอร์โทรโดนแกล้งแน่คนอื่นที่ไม่หวังดี นายทุนหรืออยากจะเป็นหุ้นส่วนคุยกันคับ ID line tar_25345

 47. อยากมีเงินทุน เปิดร้านซักอบรีดแบบอุตสาหกรรมค่ะ เพราะเป็นลูกจ้างเขามา สิบกว่าปีแล้วค่ะ ทำทุกอย่างเป็นทุกแผนก ที่ทำงานก็อยู่เมืองท่องเที่ยว คือพัทยาค่ะ มีงานส่งเข้าตลอดปีค่ะ มีเยอะบ้างน้อยบ้างตามช่วงเทศกาลค่ะ เป็นหัวหน้าทั้งแฟนและตัวดิฉันค่ะ แต่ไม่เคยมีโบนัสประจำปีให้เลย เงินเดือนก็น้อย และไม่ขึ้นให้ เพราะเจ้านายเป็นฝรั่ง ไม่ค่อยเข้าบริษัท ให้คนไทยดูแล เลยอยากจะออกมาทำเองค่ะ เพราะรู้งานทุกอย่าง ติดอยู่แค่เงินลงทุนค่ะ 0871452084

แสดงความคิดเห็น